Tilbage til vikingetiden

Udstillingen Vikingernes Aros viser et glimt af vikingebyen bag voldene – baseret på de faktiske udgravninger på netop det sted, hvor udstillingen er bygget op.

Vikingemuseet i Aarhus er et lille "on site" kældermuseum under banken Nordea på Store Torv midt i Aarhus. Vikingemuseet hører under Moesgaard Museum.

Vikingemuseet ligger bogstaveligt talt oven på det gamle Aros. Museet besøges ved at følge trappen, som tager de besøgende med tre meter ned under nutidens Aarhus. Undervejs kan man se lagene af affald fra mange hundrede års byliv og byggevirksomhed. Årstal på trappens trin afspejler rejsen ned gennem jord-lagene, tilbage i tiden. Neden for trappens fod står man på den samme flade, som vikingerne i Aros bebyggede med huse og gader for mere end 1000 år siden. Her genlød det af travlhed, hønsekaglen, snak og latter inde bag den beskyttende ringvold.  

Under udgravninger i 1964 på stedet, fik arkæologerne for første gang rigtig hold på vikingetidens Århus. En mængde genstande og spor efter små grubehuse og en planke-vej langs foden af ringvolden dukkede op. 

Siden har mange andre udgravninger omkring Aarhus midte kastet nyt lys over byens ældste historie, og arkæologerne er stødt på ring-volden flere steder.

Gorm den Gamle forskanser byen

I året 934 erobrede den tyske kejser den vigtige handelsby Hedeby og forsvarsvolden Dane-virke, der var Danmarks sydgrænse. Den danske konges modtræk var at befæste de to tilbageblevne handelsbyer Aros og Ribe med en 2-3 m høj og 10 m bred vold.

Volden omkring Aros blev godt 40 år senere forstærket af Harald Blåtand (958-987), og den blev nu 6 m høj og 18 m bred. 

Udstillingen tager udgangspunkt i Aros på Harald Blåtands tid omkring år 980. 

Fredelig handel og travlhed ved åen

Uden for volden lå skibe fortøjet ved broen. Varer fra nær og fjern kom i land, og skibene blev lastet med handelsvarer fra by og opland. 

Byen under angreb

Vikingebyen blev angrebet flere gange, og på en skærm i udstillingen kan man følge et angreb fra nord. En flåde af langskibe nærmer sig, og på land tændes en kæde af blus på bavnehøjene. De bringer lynhurtigt et advarende signal til byen. Et angreb truer, og byen må ruste sig til kamp.

Husene bag volden

Inden for volden lå der både store beboelseshuse og små udhuse. Husene i udstillingens område er grubehuse – små, halvt nedgravede udhuse eller værkstedshuse. De i alt fire huses omrids er streget op med rødt på gulvet, og ved hvert hus står en montre med alle fundene fra huset lagt op på rød bund. 

Der kan bookes rundvisninger og undervisningsforløb på museet. Se link herunder