Tilbage til vikingetiden

Udstillingen Vikingernes Aros viser et glimt af vikingebyen bag voldene – baseret på de faktiske udgravninger på netop det sted, hvor udstillingen er bygget op.

 

Vikingemuseet i Aarhus er et lille kældermuseum under banken Nordea på Store Torv midt i Aarhus. Vikingemuseet hører under Moesgaard Museum.

Der er gratis entre til Vikingemuseet, som kan besøges i bankens åbningstid - se link til åbningstider herunder.

Der kan også arrangeres guidede ture for grupper og rundvisning på museet.

Vikingemuseet ligger bogstaveligt talt oven på det gamle Aros. Museet besøges ved at følge trappen, som fører os tre meter ned gennem lag af affald fra mange hundrede års byliv og byggevirksomhed. Årstal på trappens trin afspejler rejsen ned gennem jord-lagene, tilbage i tiden. Neden for trappens fod står man på den samme flade, som vikingerne i Aros bebyggede med huse og gader for mere end 1000 år siden. Her genlød det af travlhed, hønsekaglen, snak og latter inde bag den beskyttende ringvold.  

Det var under udgravningerne på dette sted, at arkæologerne i 1964 for første gang fik rigtig hold på vikingetidens Århus. En mængde genstande og spor efter små grubehuse og en planke-vej langs foden af ringvolden dukkede op. 

Siden har mange andre udgravninger omkring byens midte kastet nyt lys over byens ældste historie, og arkæologerne er stødt på ring-volden flere steder.

Gorm den Gamle forskanser byen

I året 934 erobrede den tyske kejser den vigtige handelsby Hedeby og forsvarsvolden Dane-virke, der var Danmarks sydgrænse. Den danske konges modtræk var at befæste de to tilbageblevne handelsbyer Aros og Ribe med en 2-3 m høj og 10 m bred vold.

Volden omkring Aros blev godt 40 år senere forstærket af Harald Blåtand (958-987), og den blev nu 6 m høj og 18 m bred. 

Udstillingen tager udgangspunkt i Aros på Harald Blåtands tid, omkring år 980. 

Fredelig handel og travlhed ved åen

Uden for volden lå skibe fortøjet ved broen. Varer fra nær og fjern kom i land, og skibene blev lastet med handelsvarer fra by og opland. 

Byen under angreb

Vikingebyen blev angrebet flere gange, og på en skærm i udstillingen kan man følge et -angreb fra nord. En flåde af langskibe nærmer sig, og på land tændes på bavnehøjene en kæde af blus. De bringer lynhurtigt et advarende signal til byen. Et angreb truer, og byen må ruste sig til kamp.

Husene bag volden

Inden for volden lå der både store beboelseshuse og små udhuse. Husene i udstillingens område er grubehuse – små, halvt nedgravede udhuse eller værkstedshuse. De i alt fire huses omrids er streget op med rødt på gulvet, og ved hvert hus står en montre med alle fundene fra huset lagt op på rød bund.